HR-manager

Wat is de rol van de HR manager?

manager-454866_1920De HR manager of humanresourcesmanager bepaalt het personeelsbeleid van een bedrijf en zorgt er voor dat het wordt uitgevoerd. De HR manager is ook de link tussen het management en de werknemers. Hij/zij moet er voor zorgen dat de samenwerking tussen het personeel onderling en tussen het personeel en het management vlot verloopt zodat het bedrijf zijn objectieven behaalt.

company-975969_1920Wat zijn de taken van de HR manager?

Aangezien je de manager bent van een team, zal je volgende taken ofwel zelf uitvoeren, of er voor zorgen dat ze door je team worden uitgevoerd.

  • Je stelt een HR strategie op en implementeert die. Je maakt handleidingen op en geeft advies aan afdelingshoofden. Op die manier vertaal je het bestuursbeleid naar concrete procedures voor het personeel.
  • Je zorgt er voor dat de procedures voor de personeelsadministratie gerespecteerd worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de regeling rond salaris, verlof, ziekte of bonussen.
  • Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie. Je bent het aanspreekpunt voor het personeel op alle niveaus.
  • Je onderhoudt de eventuele relaties met de vakbonden. Je organiseert om de vier jaar sociale verkiezingen.
  • Je bepaalt het wervings- en selectiebeleid voor nieuw personeel. Je organiseert en co├Ârdineert selectie- en functioneringsgesprekken. Je stelt de vacatures op en staat in voor het onthaal en de opleiding van nieuwe medewerkers. Je helpt het personeel bij problemen met hun prestaties of hun gedrag. Je ziet ook toe op hun persoonlijke ontwikkeling – bijvoorbeeld door bijscholingen en trainingen te organiseren.
  • Je regelt ook ontslagen en organiseert outplacement en exitgespreken, en eventuele reorganisaties en massaontslagen.

Hou er rekening mee dat de taken in elk bedrijf anders kunnen zijn. Het is dus belangrijk om je goed te informeren tijdens een sollicitatiegesprek.

bron: StepStone
Ik heb deze link gebruikt om meer te weten te komen over een HR-manager. Ik vond de informatie die zij gaven zeer duidelijk.