Tax & Legal

books-magazines-building-school

Bij het tewerkstellen van mensen krijgt u sowieso te maken met juridische kwesties op sociaal én fiscaal vlak. En vroeg of laat moet u ook rekening houden met internationale tewerkstelling.

Het is belangrijk om je te laten adviseren en ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren van de sociale en fiscale onderbouw voor uw uw binnen- en buitenlandse tewerkstelling.

U kunt een beroep doen op een extern bureau voor research, consultancy, outsourcing, training en geautomatiseerde oplossingen. Afhankelijk van de situatie geven zij ook telefonisch advies, en maken zij voor u berekeningen en simulaties.

Vanuit de samenhang die onze consultants zien tussen alle HR-processen, bieden ze pragmatische antwoorden die rekening houden met alle sociaaljuridische en fiscale uitdagingen – flexibel, onmiddellijke toepasbaar en modulair.

Legal

Uw tewerkstelling sociaaljuridisch bekeken

Kent u de impact van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden op uw organisatie? Wat verandert er voor uw mensen en financieel? Het is maar één van de vele vraagstukken waar u als hr-professional of ondernemer mee aan de slag moet.

Externe bedrijven staan organisaties en ondernemingen bij om een zo gunstig mogelijke sociaaljuridische onderbouw voor hun tewerkstelling in binnen en buitenland te creëren, binnen de lijnen van de sociale wetgeving. Vanuit de samenhang die deze consultants zien tussen alle HR-processen, bieden ze pragmatische antwoorden die rekening houden met alle sociaaljuridische en fiscale uitdagingen – flexibel, onmiddellijke toepasbaar en modulair. Ze kunnen u bijstaan bij de implementatie ervan (bv. in de loonlijn).

HR Tax

Uw tewerkstelling fiscaal bekeken

Hoe kunt u het loon van uw medewerkers optimaliseren? Wat is de invloed op uw loonkost? Welke fiscale stimuli zijn interessant voor uw organisatie?

Externe bedrijven staan organisaties en ondernemingen bij om de fiscale aspecten van hun binnen- en buitenlandse tewerkstelling zo gunstig mogelijk te organiseren, binnen de lijnen van de wetgeving. Vanuit de samenhang die deze consultants tussen alle HR-processen zien, bieden ze pragmatische antwoorden die rekening houden met alle sociaal-juridische en fiscale uitdagingen – flexibel, onmiddellijke toepasbaar en modulair. Ze kunnen u bijstaan bij de implementatie ervan (bv. in de loonlijn).

Internationale tewerkstelling

Uw tewerkstelling internationaal bekeken

Vroeg of laat krijgt elke groeiende organisatie te maken met internationale tewerkstelling: een detachering naar het buitenland, de opstart van een nieuwe site in het buitenland, tewerkstelling van een buitenlander in België …

Externe bedrijven staan organisaties en ondernemingen bij om alle aspecten van hun binnen- en buitenlandse tewerkstelling zo gunstig mogelijk te organiseren, binnen de lijnen van de wetgeving. Vanuit de samenhang die deze consultants tussen alle hr-processen zien, bieden ze pragmatische antwoorden die rekening houden met alle sociaal-juridische en fiscale uitdagingen én met de gangbare hr-praktijken (vb. reward). Ze kunnen u bijstaan bij de implementatie ervan (bv. in de loonlijn). Al onze oplossingen zijn flexibel, onmiddellijke toepasbaar en modulair.

Bron: SD Worx
Ik heb deze bron gebruikt omdat zij ook de fiscale kant laten zien en dat kan voor human resource altijd handig zijn.